Warsztaty fotograficzne

SzkoleniaFoto.pl

Regulamin

Informacje zawarte na stronie internetowej nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 par. 1 kc, a jedynie zaproszenie do zawarcia umowy.

szkoleniafoto.pl to projekt związany ze spotkaniami autorskimi, plenerami, a także kursami dokształcającymi - skierowane są do osób zainteresowanych fotografią.
O uczestnictwie w kursie decyduje kolejność zgłoszeń. Ilość miejsc jest ograniczona ( podana w konkretnych szkoleniach )
Organizator : Ewelina Brodala prowadząca działalność gospodarczą , siedziba firmy : 63-700 Krotoszyn ul.Wojciechowskiego 42 , NIP :621-169-27-94 , REGON : 300919515
Uczestnik : osoba, która zapisała się na szkolenia fotograficzne / warsztaty

1. Zapisy na szkolenia / warsztaty

1.1. Zapisy następują za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego znajdującego na stronie szkoleniafoto.pl. Po wysłaniu formularza dostaną Państwo maila zwrotnego z danymi do wpłaty (w przypadku braku odpowiedzi, proszę sprawdzić folder “spam”).

2. Płatność.

2.1. Potwierdzeniem uczestnictwa oraz gwarancją miejsca na warsztatach jest wniesienie opłaty. W celu rezerwacji miejsca wymagana jest wpłata bezzwrotnego zadatku wpłaconego na konto bankowe w wysokości 50 % ceny.

2.2. Płatność - zadatek należy uregulować w terminie do 3 dni od wysłania zgłoszenia. Cała kwota musi być uregulowana najpóźniej 7 dni przed rozpoczęciem warsztatów.

2.3. W przypadku braku opłaty w wyżej wymienionym terminie, osoba zostaje skreślona z listy uczestników a na jej miejsce zostanie zapisana inna osoba natomiast zadatek przepadnie.

2.4. W przypadku opłaty po upływie powyższego terminu należy dokonać ponownej rejestracji przez formularz zgłoszeniowy.

2.5. W przypadku zapisu w terminie poniżej 7 dniu od daty ich rozpoczęcia gwarancją miejsca jest opłata całości w dniu wysłania formularza zgłoszeniowego lub kolejnym dniu roboczym. Wniesiona opłata jest bezzwrotna.

2.6. Organizator nie zwraca kosztów uczestnictwa w przypadku dokonania opłaty po upływie terminu 3 dni od daty wysłania zgłoszenia przez formularz zgłoszeniowy, jeśli okaże się, że w wyniku skreślenia z listy uczestników, a co za tym idzie zwolnienia miejsca, na miejsce wcześniejszej rezerwacji zapisał się inny uczestnik.

2.7. Zaliczka lub całkowita opłata za warsztaty zostanie zwrócona uczestnikowi, jeśli poinformuje on drogą mailową Organizatora o niemożliwości uczestniczenia w warsztatach w terminie do 14 dni przed planowaną datą rozpoczęcia warsztatów.

3. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania warsztatów lub sesji. Uczestnicy zostaną o tym poinformowano drogą mailową. W tym przypadku Organizator zwraca uczestnikom całość wniesionej opłaty.

3. Polityka prywatności.

3.1. Prawa autorskie dotyczące programów wykładów , wszelkich ćwiczeń praktycznych należą do Organizatora.

3.2. Uczestnikiem może być każda osoba zainteresowana szkoleniami, która ukończyła 18 lat . Osoby nieletnie mają obowiązek posiadania pisemnego pozwolenia od rodziców lub prawnych opiekunów.

3.3. Najpóżniej na 3 dni przed planowanym rozpoczęciem szkolenia / warsztatów Organizator wysyła szczegółowe informacje na adres e-mail podany w formularzu.

3.4. Uczestnik wyraża zgodę na publikację zdjęć i filmów video ze swoim wizerunkiem na stronie internetowej organizatora oraz na fanpagu szkoleniafoto.pl. Zdjęcia i filmy mają na celu dokumentację wydarzenia. Nagrania video nie mogą być dłuższe jak 15 minut.

3.5. Organizator wyraża zgodę na publikację zdjęć i filmów video ze swoim wizerunkiem na stronie internetowej Uczestnika oraz na portalach społecznościowych. Muszą być one opatrzone linkiem www.szkoleniafoto.pl w celu poinformowania, że powstały na w/w szkoleniach.

Nie mogą być one wykorzystywane do innych celów jak dokumentalne.

3.6. Uczestnik zgadza się na przetwarzanie i wykorzystywanie oraz umieszczanie w bazie danych Organizatora , także w systemach informatycznych danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku ( Dz. U. Z 2002r. Nr 101 , poz. 926 z póżn. zm.) Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych oraz prawo ich poprawiania oraz usunięcia.

Dane osobowe Uczestnika zostaną użyte tylko w celu realizacji szkoleń oraz ewentualnie wystawienia faktury i nie będą przekazywane osobom trzecim.